نوستالژی بجستان

میگفت معاون اداری مالی دانشگاه آزاد بجستان را دیده است.من که باورم نشد.حالا این رفیق ما که هیچ ، حتی اگر خود اسماعیل سید هم حاضر می شد صد بار به گنبد سبزش قسم می خورد جان شما باور نمی کردم.آخه هنوز وجود خود دانشگاه آزاد هم ...

قیمت را بگیرید

شعر, ادبیات یلدا درنه گی

خروس جنگی: دالاشقان خوروز . خرگوش: دووشان. خرگوش اهلی: آدا دووشانی. بچه خرگوش: دووشان جیق. خرمگس: موزالان، بویه لک، آت میلچه یی، گیگووون. خفاش: یاراسا، پالاز قولاق، گئچه قوشو. خوک: دونوز، دونقوز، پورسوق، قانماز. خوک آبی: سو

قیمت را بگیرید

SourceForge

a adj. یک a indefinite article یک a adj. هر a indefinite article هر A n. گروه خونی آ A adj. گروه خونی آ A n. نمره‌ی الف A adj. نمره‌ی ا

قیمت را بگیرید

شعر, ادبیات یلدا درنه گی

خروس جنگی: دالاشقان خوروز . خرگوش: دووشان. خرگوش اهلی: آدا دووشانی. بچه خرگوش: دووشان جیق. خرمگس: موزالان، بویه لک، آت میلچه یی، گیگووون. خفاش: یاراسا، پالاز قولاق، گئچه قوشو. خوک: دونوز، دونقوز، پورسوق، قانماز. خوک آبی: سو

قیمت را بگیرید
Top